Sr. Victoria returns with another group from Madonna University — Felician Sisters Haiti

On Tuesday evening, December 27, Sr. Victoria arrived with 9 students, faculty and friends to Jacmel for their mission experience. On Wednesday evening, December 28, Fr. Samson, who is learning English, had Mass for us in English. They arrived with water filters and buckets that they will give to people in our area, will visit […]

via Sr. Victoria returns with another group from Madonna University — Felician Sisters Haiti

Advertisements

Felicians in Kingstree

Sights and Sounds of Christmas in Kingstree, South Carolina
Nearer and closer to our hearts be the Christmas spirit.  –Charles Dickens
 
PREPARING. . . homemade decorations for the tree, outdoor Nativity for passers-by, props for the Nativity drama, food from food drives all over the state of South Carolina, 340 children’s jackets from the South Carolina Knights of Columbus, pillows, towels, and toiletries for residents of a boarding house from benefactors and area churches, laundry baskets filled with household items for the elderly
SM Jacqueline Benbenek
From L: SM Carol Piskor, SM Johnna Ciezobka, and 
SM Jacqueline Benbenek
RECEIVING. . . hats, glove sets, books, LCR games, toys, boxes of cereal, candy canes, Oreos, popcorn, McDonald’s gift cards, sweatshirts, body wash, crosses with Nativity scene from benefactors near and far including wives of Knights of Columbus; Our Lady of the Sacred Heart High School, Coraopolis, PA; St. Andrew Church, Myrtle Beach, SC; Prince of Peace, Taylors, SC, and many individual benefactors
SM Jacqueline Benbenek
PERFORMING . . . hand bells, jingle bells, singers, dancers, Santa, elves and the “holy story”; S Susanne read the Gospel of the Nativity on the steps of the courthouse as part of the town’s celebration, children gift the sisters with their program
At L: SM Johnna Ciezobka and SM Carol Piskor; 
at R: SM Jacqueline Benbenek
CELEBRATING . . . delights of food at the party sponsored by Kingstree United Methodist Church and Williamsburg Presbyterian Church, salad (lettuce, spinach, kale, radishes) made from the Children’s Winter Garden, the 25th anniversary gift from the Felician Sisters of North America; opening gifts from the sisters, enjoying a magic show and Santa, too.
From L: SM Jacqueline Benbenek, SM Carol Piskor, 
SM Susanne Dziedzic
Like Wise Men laying presents before the Baby, kindness begot this feast. And Jesus is the cause of it all. Thank you for 25 years of prayers and support.
May each Christmas find us more and more like Him. . .more simple, more humble,
more affectionate, more resigned, more happy, more full of God. 
John Henry Cardinal Newman

Felicians and the poor

During the month of December, the employees and sisters of the Blessed Mary Angela Care Center along with Sharon Secrist, director of nursing, and Melissa Green, clinical supervisor, collected items that mothers could use for their children at Gerard Place in Buffalo, NY. Gerard Place assists mothers with their children until they get themselves established.
SM Nicolette Wichrowski and SM Patricia Tomasik, mission awareness coordinators, sponsored the project  which was aligned with the Felician core value for ministry of “solidarity with the poor.” They helped procure baby bottles, bibs, diapers, wash cloths, formula, blankets, and little outfits for the children.
SM Shawn Czyzycki,  a board member for Gerard Place, accepted  gift bags containing these items as the care center’s donation and delivered them to Gerard Place.
Sister Nicolette said, “We enjoyed finding things that would help those most in need during this most joyous season of the year, Christ’s Birth.”

Felician Sisters and company …

Felician Sisters, associates, and Madonna University faculty and staff brought Christmas joy to Cabrini Clinic for the Poor patients, families, and local neighbors at Holy Trinity School in Detroit, MI, on Tuesday, December  13.
Working in the kitchen

For more than 25 years,

S Victoria Marie Indyk has coordinated this annual event. This year, more than 20 volunteers wrapped presents and assisted at this special event to provide a live Nativity play, sing Christmas carols, serve a delicious spaghetti dinner, and help Santa to distribute presents to everyone.
Serving up the spaghetti

The festive spirit was alive with excitement as children and adults admired small Christmas toys and decorations on the tables that were donated for the party. As the volunteers dressed for the Nativity play, several young girls asked to be “angels” and a young boy was dressed to be the Drummer Boy.

At the end of the Nativity play, children from the audience were invited to come up and sit by Baby Jesus as everyone sang Christmas carols honoring Jesus on His birthday. Proud parents eagerly took pictures of the beautiful Nativity scene surrounded by their young children.
Shiranthi DeSilva leading the singing

Volunteers then served the participants homemade chicken soup made by Sister Victoria along with delicious spaghetti, salad, rolls, and dessert. Filled to the brim, everyone then waited for Santa to arrive.

Each person received a specially marked shopping bag that contained wrapped Christmas gifts of gloves, scarves, hats, hygiene kits, toys, clothes, candy, and age-appropriate presents. Presents for the men had been donated through St. Sabina’s Parish that had a “Giving Tree” as their special parish mission.
At the end, presents that were left over were given to local shelters and needy families in the downtown Detroit area.

APOSTOLAT Prowincja krakowska Niepokalanego Serca Maryi

APOSTOLAT


 

Naszym podstawowym apostolatem w Kościele, jako osób konsekrowanych, jest publiczne świadectwo życia. Podejmujemy różne formy działalności zgodne z duchem i celem Zgromadzenia oraz w jedności z Kościołem.

Chociaż czasy się zmieniają i chociaż każda epoka ma swe własne cele – to na przestrzeni wieków – człowiek, jako stworzenie Boże – ma te same problemy, te same pragnienia i dąży do tego samego celu – spotkania z Bogiem!

Matka Angela żyła w XIX wieku, ale jej charyzmat pomocy najbardziej potrzebującym – jest nadal bardzo aktualny.

Dzisiaj, pomimo szybkiego rozwoju nauki i techniki oraz głośnych deklaracji o godność człowieka, wiele jest ludzkiej biedy i nędzy… Świat XXI wieku często za krzykliwymi reklamami i kolorowymi wystawami kryje tych, którzy są dotknięci współczesnymi chorobami. Właśnie oni – ludzie odarci ze swojej godności, samotni, i rozgoryczeni, bezdomni i bezrobotni bojący się samych siebie potrzebują pomocy.

Gdyby Matka Angela żyła dzisiaj, nie przeszłaby obojętnie obok nich. Z pewnością starałaby się dotrzeć do tych ludzi, doprowadzić do spotkania z Bogiem i zaradzić różnorakim ich potrzebom.

Przed nami stają te same zadania, to samo ewangeliczne przesłanie: “aby pochylać się nad tymi, którzy płaczą”.

Staramy się być otwarte na potrzeby dzisiejszego świata, idziemy do biednych, samotnych, chcemy mówić każdemu o Bogu i wskazywać drogę do Niego, ale przede wszystkim pragniemy być oparciem w ich trudnych chwilach ziemskiego życia.

W związku z tym zakres naszych działań jest szeroki, a zarazem różnorodny. Tę różnorodność można ująć w dwa główne nurty:
•    ewangelizacja, praca oświatowa, wychowawcza
•    opieka nad ludźmi cierpiącymi, służba wszystkim, którzy potrzebują pomocy.

Apostolat  Prowincji  Niepokalanego Serca  Najświętszej Maryi Panny, w Krakowie  obejmuje  różnorodne formy posługiwania Ludowi Bożemu, które są naszym indywidualnym i wspólnotowym wkładem w powszechną misję Kościoła.

Służba ewangelizacji przez katechizację dzieci i młodzieży ma miejsce na terenie 7 diecezji,   w południowej i środkowej Polsce, w których znajdują się nasze domy.  Siostry katechizują na podstawie misji  otrzymanej od Pasterzy diecezji w 22 Szkołach Podstawowych oraz w 9  Gimnazjach i Szkołach Średnich oraz w kilku Przedszkolach.  Dla zobrazowania  w obecnym roku katechizacją objętych   jest  3392  dzieci   i  1767 młodzieży.  Do I Komunii św.  przygotowywanych jest   534  dzieci.   Posługa nie ogranicza się tylko do pracy  na terenie Szkoły,  w ramach wolontariatu Siostry przygotowują dzieci do udziału w liturgii, prowadzą  chór, schole, grupy biblijne, maryjne i misyjne.  Działają    w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Oaz młodzieżowych zarówno w ciągu roku, jak   i w czasie turnusów rekolekcji wakacyjnych.   Podejmowane są również pewne inicjatywy nowej ewangelizacji  czego wyrazem jest powstająca wspólnota Arki Młodych  z Polski, Słowacji oraz Czech, zamieszkujących sąsiadujące ze sobą diecezje.

Katolickie wychowanie i nauczanie obejmuje 8 Przedszkoli prowadzonych przez Prowincję   i 1 Parafialne,  w których Siostry pracują jako dyrektorki, nauczycielki,  w administracji i pracach pomocniczych. Wśród tych placówek na szczególną uwagę zasługuje Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla dzieci z afazją mowy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa, Przedszkole  oraz  Internat. Aktualne z tej formy nauczania  korzysta 60 dzieci. Obecnie w przedszkolach  objętych opieką jest 613 dzieci. Z Bursy dla Młodzieży Żeńskiej  korzysta   50 dziewcząt.  Pomagamy również młodzieży żeńskiej studiującej w Krakowie, dając możliwość zakwaterowania. Prowadzimy Specjalny Ośrodek Wychowawczo – Opiekuńczy dla chłopców . 

Służbę chorym i podeszłym wiekiem prowadzimy w Polsce, w sposób zorganizowany w dwóch placówkach, a jest to Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla kobiet, w którym opiekę znajduje 72 osoby chronicznie chore oraz Dom Pomocy Społecznej dla 80 dzieci specjalnej troski. W Chislehurst w Anglii  posługujemy w Domu Polskich Rezydentów, który zamieszkuje 30 osób  potrzebujących stałej opieki.   Siostry posługują w Szpitalu Zakonu Bonifratrów i  chorym  Siostrom w naszej Infirmerii.  W tą posługę wpisuje się również Rodzinny Dom Pomocy dla kobietSiostra  opiekunka parafialna otacza opieką  osoby starsze samotne, pozostające w domach. Organizuje dla nich różnorodną pomoc  duchową i materialną.

Siostry idąc franciszkańskim śladem posługują  jako zakrystianki w 28 kościołach i kaplicach,  troszcząc się o piękno i wystrój świątyni.  Podejmują posługę  kancelistek w 3 urzędach parafialnych,   a w  3 kościołach organistek. Współpracują z kapłanami i siostrami innych Zgromadzeń.

Na szczególną uwagę zasługuje posługa Sióstr w Estonii, które włączyły się w odbudowywanie struktur Kościoła na ziemiach przez lata zniewolonych systemem komunistycznym.  Ludziom ochrzczonym pomagają odnaleźć drogę do Boga i Kościoła często u kresu życia.  Prowadzą przygotowanie  dorosłych i dzieci do Sakramentów świętych, katechizują, troszczą się o  kościoły  i kaplice. Prowadzą adoracje,  a gdy zabraknie kapłana nabożeństwa paraliturgiczne. Odwiedzają chorych w domach  i w szpitalach. Zainicjowały powstanie Świetlicy dla dzieci ulicy, w której znajduje pomoc i wsparcie gromadka  dzieci pozbawionych troski najbliższych. Siostry  włączają  się w działalność ekumeniczną, uczą języka polskiego, pomagają  ubogim. Podjęta posługa na Kamczatce,    wydaje się   posiadać wiele punktów stycznych z tą na estońskiej ziemi.

Fundamentem apostolskiego posługiwania pozostaje troska o osobiste zjednoczenie z Bogiem,   a zapleczem wszelkiego działania modlitwa i ofiara, w którą wpisuje się  pełna poświęcenia i troski praca wielu sióstr  pełniących zadania   w domach,  a także cierpienie  wynikające z  podeszłego wieku lub choroby, które dotyka liczne grono Sióstr.

Przedszkola Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawi

Przedszkola

Przedszkola Sióstr Felicjanek są przedszkolami katolickimi. Prowadzimy je po to, aby służyć dzieciom i ich rodzinom.

W duchu katolickim staramy się towarzyszyć naszym wychowankom w radosnym poznawaniu Boga i odkrywaniu darów Jego miłości – jak czynił to św. Franciszek z Asyżu i bł. Maria Angela Truszkowska. Podstawą realizowanego przez nas procesu dydaktyczno – wychowawczego jest stałe odniesienie do Boga w modlitwie i kontakcie ze Słowem Bożym.

Przedszkole Sióstr Felicjanek im. św. Franciszka z Asyżu

ul. Kościuszkowców 85
04-545 Warszawa
tel/fax (022) 812 13 75
e-mail: przedszkole224fel@wp.pl
www.przedszkole.iq.

Przedszkole im. św. Feliksa z Kantalicjo
ul. Żywiczna 40,
03-179 Warszawa,
tel. (022) 814 51 80
e-mail: kontakt@przedszkolefelicjanek.pl
www.przedszkolefelicjanek.pl

Przedszkole Integracyjne im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej
ul. Kordeckiego 3a,
62 – 800 Kalisz,
tel. (062) 766 03 70
e-mail: przedszkole@sfelicjanki.com.pl
www.felicjanki.kalisz.pl

Przedszkole im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej
ul. Jonschera 25
91-849 Łódź
tel. (042) 656 41 12
e-mail: fellodz25@neostrada.pl

www.archidiecezja.lodz.pl